Privacybeleid — livingsquarebe Doorgaan naar inhoud
Maak gebruik van de PROMO code 'SOLDES3' Voor een extra 3% Korting !
Maak gebruik van de PROMO code 'SOLDES3' Voor een extra 3% Korting !

Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Van kracht sinds : 30/12/21

We zijn er trots op dat we de privacy van onze gebruikers respecteren en dat we hun persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving behandelen.

Het privacybeleid is bedoeld om u in volledige transparantie te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel van hun verzameling, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Op deze pagina geven wij u een vereenvoudigde versie van ons privacybeleid in de vorm van vragen en antwoorden.

We vestigen uw aandacht op de noodzaak om dit handvest zorgvuldig te lezen. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende adres: info@livingsquare.be.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

IMD INTERIEUR is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

IMD INTERIEUR (Living Square)
Bergensesteenweg, 447
1500 Halle
België

N° BCE: BE0652.650.939

info@livingsquare.be

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Wij verzamelen uw gegevens - al dan niet persoonlijk - voor verschillende doeleinden die in het volgende punt worden gedefinieerd (zie punt 3). De persoonlijke gegevens die aan Living Square worden doorgegeven, zijn de gegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt. Dit omvat de volgende categorieën gegevens:

 • uw identificatiegegevens (naam, voornaam, titel, e-mailadres, geboortedatum en leveringsadres);
 • uw bankgegevens (creditcardnummer, IBAN en BIC/SWIFT) en factuurgegevens;
 • onze communicatie (via e-mail of andere);
 • het type domein waarmee u verbinding maakt met het internet ;
 • het aan u toegewezen IP-adres;
 • de datum en het tijdstip van uw toegang tot onze site;
 • locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie ;
 • de pagina's die u op onze site heeft bezocht;
 • het type browser, platform en/of besturingssysteem dat u gebruikt;
 • de zoekmachine en de gebruikte sleutelwoorden om de site te vinden;
 • uw navigatievoorkeuren ;
 • Alle andere gegevens die u ons zou meedelen.

3. VOOR WELK DOEL VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

Wij verzamelen uw gegevens vooral om onze nieuwsbrief te versturen, om uw bestelling te kunnen verwerken, om onze dienstverlening te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te kunnen communiceren. Tot slot stellen uw gegevens ons ook in staat om uw navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken. Uw gegevens stellen ons ook in staat om uw navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken.

4. HOE VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

De meeste van uw gegevens worden door uw actieve tussenkomst aan ons doorgegeven. Dit is het geval wanneer u ons uw identificatiegegevens stuurt om een bestelling te plaatsen. Andere gegevens, zoals de datum en het tijdstip van uw toegang tot onze site, de pagina's die u hebt bezocht of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via de geraadpleegde servers en via "cookies" die op onze site worden geplaatst. 

5. ZIJN UW GEGEVENS BESCHERMD?

We zijn er trots op dat we de privacy van onze gebruikers respecteren. Wij hanteren een strikt vertrouwelijkheidsbeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers zoveel mogelijk het lekken, de vernietiging, het verlies, de openbaarmaking, het gebruik, de toegang of de ongeoorloofde wijziging van uw gegevens voorkomen.

Voor de betaling van uw bestelling maken wij, om een optimale veiligheid te garanderen, gebruik van het beveiligde betalingssysteem MultiSafe Pay.

6. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Wij bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om het doel en de doelstellingen te bereiken (zie punt 3). Zodra dit doel is bereikt, schrappen we ze.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE OEFENT U ZE UIT?

U kunt te allen tijde verzoeken om uw gegevens te controleren, in te zien, te corrigeren, te wissen, over te dragen en zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens, alsmede om de beperking van uw gegevens te vragen. Stuur ons hiervoor een e-mail naar het volgende adres: info@livingsquare.be. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

8. WIE HEEFT ER TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN AAN WIE WORDT DEZE BEKEND GEMAAKT?

Onze medewerkers en onderaannemers hebben slechts toegang tot uw gegevens voor zover dat nodig is voor de uitvoering van uw opdracht en/of voor de uitvoering van de doeleinden (zie punt 3). Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.

9. DRAGEN WE UW GEGEVENS OVER NAAR HET BUITENLAND?

Wij geven uw gegevens alleen door aan een land buiten de Europese Unie als dat land een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan het niveau dat u in uw land van verblijf geniet (zie voor meer informatie: https://goo.gl/1eWt1V ).

10. HOE KUNNEN WE ONZE INFORMATIE ONTVANGEN?

We gebruiken uw e-mailadres alleen om u artikelen, diensten en producten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met de producten die u al bij ons hebt besteld.

Met uw toestemming of op basis van ons rechtmatige belang, met name op basis van onze relatie, zullen wij u inschrijven op onze nieuwsbrief en u andere soortgelijke producten of diensten aanbieden die voor u van belang kunnen zijn. U kunt zich te allen tijde uitschrijven en uw toestemming voor deze mededelingen intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@livingsquare.be.

11. WAT IS ONS BELEID MET BETREKKING TOT GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN?

Onze site en de verkoop van onze artikelen zijn niet bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar. Als u ontdekt dat uw minderjarige kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via het volgende adres: info@livingsquare.be.

12. WAT GEBEURT ER ALS HET CHARTER WORDT GEWIJZIGD?

Als wij dit beleid wijzigen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld via onze website. Vergeet niet om het Privacybeleid regelmatig en idealiter elke keer dat u onze Site bezoekt te raadplegen. De ingangsdatum van het privacybeleid staat bovenaan dit document.

13. WAT TE DOEN ALS ER EEN GESCHIL IS?

Lange proeven komen niemand ten goede. In geval van een geschil tussen ons verbinden wij ons ertoe de dialoog en de openheid te bevorderen bij het zoeken naar een minnelijke schikking. U kunt ook contact opnemen met het College Bescherming Persoonsgegevens.