Teruggavebeleid — livingsquarebe Doorgaan naar inhoud

Teruggavebeleid

Teruggavebeleid

Aanvraag:

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan (IMD Interieur Living Square Meubelen - Bergensesteenweg 447, 1500 Belgie, - Tel :+32 2 427 30 11 – Info@livingsquare.be, BTW:BE 0652.650.939 )

meedelen. De Consument kan zich op dit recht beroepen aan de hand van een e-mail naar Info@livingsquare.be Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten.

In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden:

 • bestelbon-nummer, dit vindt u bovenaan op het factuur
 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Omschrijving van de schade met een duidelijke vermelding van welk onderdeel er precies is beschadigd
 • De vermoedelijke oorzaak
 • 2 foto’s:
  1. een foto van het geheel (bv. volledige kast, zetel)
  2. een foto van dichtbij die de schade duidelijk aantoont

Living Square stelt een modelformulier ter beschikking van de Consument via dewelke deze zijn herroepingsrecht kan uitoefenen. De Consument dient dit formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende Producten terugsturen naar Living Square en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na Ontvangst van het product(en). De terugzending gebeurt slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst via mail. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Living Square het recht om de terugbetaling op te schorten.

 • Indien de Producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de Producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Living Square is gerechtigd om deze waardevermindering verhoudingsgewijs in rekening te brengen ten aanzien van de Consument.
 • De consument is op de hoogte dat enkel goederen in hun ongeopende, originele verpakking in aanmerking komen voor een retour. Binnen deze termijn kunt u Het artikel bekijken en/of beoordelen.
 • Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd dus op bestelling. Die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 • Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.
 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de originele verpakking na de levering is verbroken;
 • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement)

Living Square Meubelen geeft in geen enkel geval geld terug u krijgt een waardebon (één jaar geldig) die u opnieuw kunt gebruiken bij het showroom van Living Square op de Bergensesteenweg 447, 1500 Halle.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de Producten teruggestuurd worden naar de Consument op schriftelijke overeenkomst, voor eigen rekening en risico van de Consument. Living Square verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

Living Square Meubelen probeert het aantal retouren zoveel mogelijk te beperken. Als u twijfelt of u het juiste product bestelt, het team van De Living Square staat u graag bij om u te adviseren en te helpen bij het samenstellen van uw order.

Formulier: Herroepings formulier wordt ter beschikking gesteld via Info@livingsquare.be.

Ieder geschil valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres”