Gebruiksvoorwaarden — livingsquarebe Doorgaan naar inhoud

Gebruiksvoorwaarden

Verkoops voorwaarden & Onze Service

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk worden afgeweken. 

Aanvaarding:

Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de client ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar. De algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de inkoopvoorwaarden van de afnemer aanvaarden. 

Bestellen:

Klik bij het artikel van uw keuze op de "Bestellen" knop. Hierna vult u uw naam en adresgegevens in en kiest u uw betaal- en leveringsvoorkeuren. Rond de bestelling af door op "bestelling afronden" te klikken.

Wanneer wordt mijn bestelling geleverd ?

Bij elk artikel in onze webshop staat een levertijd aangegeven, deze kan varieren van 7-14 dagen als het in stock is afhankelijk van het product. Als u product op bestelling is dan kan dit varieren van product tot product 3-15 weken. Uw bestelling wordt direct, nadat u deze volledig heeft afgerond, verwerkt. U ontvangt hiervan een orderbevestiging per email. Zodra uw bestelde product bij ons binnen is gekomen zullen wij contact met u opnemen om een bezorgafpraak in te plannen. U kunt dan de gewenste afleverdag doorgeven (uitgezonderd aflevering op zondag en feestdagen).

De levering gebeurt standaard op het gelijksvloers tenzij schriftelijk anders afgesproken voor meerprijs. De goederen kunnen ook op een hogere verdieping geleverd worden en/of geplaatst worden mits een meerprijs. 

Afhaling:

De snelste en goedkoopste manier om je meubelen in huis te halen, is zelf je meubelen afhalen in één van onze Living Square winkels op afspraak. 

Let op! Zowel de winkels als de magazijnen van Living square zijn gesloten op feestdagen! Tenzij anders aangegeven op ons sociaal media.

Levering tarief:

Je woont niet in de buurt van onze winkel of hebt geen tijd om de bestelling zelf af te halen? Geen paniek, we kunnen jouw bestelling ook bij je thuis leveren.

Tarief:

 • 0 – 50 km = ( 19,95 €)
 • 50 – 75 km = (49 €)
 • 75 – 100 km = (79 €)
 • 100 – 130 km = (99 €)
 • 130 – 160 km = (129 €)
 • +160 km = ( mail/sms contact)
  (De meeste producten die je aankoopt kunnen geleverd worden.)

Levering-en uitvoeringstermijnen:

De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Alle opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen waar mogelijk door ons aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding of boete. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren. 

Zodra alle producten op voorraad zijn, ontvang je een Mail of SMS om een leverdatum te kiezen. Wij plannen de levering dus niet automatisch, je bepaalt zelf welke dag je graag jouw meubelen geleverd ziet. Na overeenkomst en bevestiging via mail ontvangt u uw bestelling binnen de ca. 7-14 dagen.

Levering tijdstip kan varieren tussen de 2 - 4 uur wegens omstandigheden. U kunt bij aankoop van meerdere producten ook deels geleverd worden elke transport kost u het volledige tarief.

Toch niet thuis wanneer de Levering langskwam?

Producten worden weer naar de winkel of pick up/showroom point gebracht. Als je afwezig bent op de dag van levering, spreken we een nieuwe betalende levering af.

Standaard levering

 • De online bestellingen worden standaard geleverd via een logistieke partner of eigen logistiek planning.
 • Dit Bestelling wordt geleverd op het gelijkvloers (straatniveau), in de eerste ruimte na de voordeur.
 • De kostprijs varieert volgens de af teleggen kilometers.
 • Bij extra diensten Voor het transport van meubelen en voor het transporttarief inclusief levering op verdiep en/of montage kan u ons vrijblijvend contacteren op info@livingsquare.be (prijs kan varieren in dit geval.)

* Voor het transporttarief van bestellingen geplaatst in onze winkels, gelieve de winkel in kwestie te contacteren.

Extra diensten:

Montage 

Indien gewenst, kunnen de meeste Living Square aankopen (geheel of gedeeltelijk) door onze medewerkers gemonteerd worden bij je thuis voor meerkost. Vooraf schriftelijke bevestiging via mail is verplicht, indien geen schriftelijk of telefonische overeenkomst vervalt het garantie.

Terugname oude meubelen 

Oude meubelen kunnen teruggenomen worden bij levering van jouw nieuwe Living Square aankoop. Gelieven dit op voorand te melden voor eventuele meerprijs via mail.

Verdieping levering met Lift 

Living Square Meubelen werkt met proffesionals voor lift leveringen. Contacteer ons op info@livingsquare.be voor voorwaarden en kostprijs. Indien u zelf een lift wilt inschakelen dan is Living Square hier niet voor verantwoordelijk en zal het aangekochte product enkel op het gelijkvloers afgezet worden.

Garantie:

Wij verlenen uitsluitend waarborg op door ons geleverde producten. Deze waarborg is in ieder geval beperkt tot de waarborg verleend door de fabricant of leverancier. Bovendien is de waarborg beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of componentenfout, en tevens tot de terbeschikkingstelling van vervangingsgoederen of onderdelen, met uitsluiting van alle kosten van welk danige aard, zoals verplaatsingen, uurlonen, enz. De klant dient de goederen in onze werkplaats af te leveren en het weer op te halen, tenzij hij de verzending vraagt op zijn kosten en risico. Alle in garantie vervangen goederen of onderdelen worden steeds onze eigendom. 

Elke garantie aanspraak vervalt:

 • Bij onoordeelkundig gebruik, misbruik of gebruik die afwijkt van de voorschriften van het product;
 • Ingeval van gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie, bevuiling en andere externe oorzaken;
 • Ingeval van reparaties, wijziging, vervanging of toevoeging van onderdelen, of van andere ingrepen; 
 • Indien het Product niet door de zelfstandige proffesionals van Imd Interieur ( Living square meubelen) is gemonteerd en vooraf schriftelijke bevestigd is via mail vervalt het garantie. (Zelfstandige Proffesionals van Living Square zijn zelf aansprakelijk voor het montage en bijkomende kosten indien foute montage)
 • Ingeval van niet nakoming van betalingsverplichtingen tegenover ons. Ook zullen wij nooit gehouden zijn tot vergoeding van de enige indirecte schade, noch van schade in de exploitatie of van winstderving, en evenmin tot vergoeding van de schade of verliezen geleden door derden.

Overmacht:

De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerking- en productiemogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Daarnaast kunnen wij éénzijdig orders annuleren indien er verkeerde prijzen werden geafficheerd op onze website of winkel.

Risico:


Het moment dat het product ons bedrijf verlaat is de klant aansprakelijk voor de risico’s.

Solvabiliteit:

Wij zullen steeds het recht hebben om voor een levering of werk voorschotten te vragen. Onverminderd ons het recht in voormeld artikel, zullen wij ook volledig waarborgen of zelfs volledige betaling kunnen eisen, indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt, zoals door de niet- tijdige betaling van een factuur, door zijn weigering een wisselbrief te accepteren of door een protest van een wisselbrief, door het vragen van termijnen, door het aanvragen van een gerechtelijk akkoord, door daden van gerechtelijke acties tegen de klant en/of door elke andere aanwijsbare gebeurtenis. In alle gevallen zullen wij tevens een retentierecht hebben op alle goederen die eigendom zijn van de klant, zulks tot onze algehele betaling. 

Bij aankoop van een product in de winkel, of het product op voorraad is of niet, wordt het voorschot niet teruggegeven. Bij annulatie van een bestelling die gedaan is in de winkel, zal het voorschot niet worden terugbetaald. In ruil krijgt u een tegoedbon die u kunt uitgeven in de winkel. Deze tegoedbon is één jaar geldig.

Klachten:

Geen enkele klacht betreffende onze goederen, diensten of facturen is ontvankelijk, indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan onze firma is gericht kan binnen de zeven kalenderdagen na de dag der levering of uitvoering, respectievelijk na de factuurdatum. Bovendien moet de klacht betreffende de aard, hoeveelheden, kwaliteiten en uiterlijke toestand van de goederen ons gericht worden op het ogenblik van de levering en ook uitdrukkelijk vermeld worden op het origineel van het vervoerdocument, leveringsbon en/of servicerapport in het bezit van ons of onze transporteur. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking ervan gemeld te worden op de wijze zoals in dit artikel uiteengezet. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege zal geen enkele terugzending rechtsgevolgen kunnen hebben; de loutere aanvaarding van teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud, en impliceert nooit ons akkoord met de terugzending. Het bestaan van klachten ontheft de klant niet van zijn verplichting onze facturen te betalen op hun vervaldag.